બંધ

પ્રવાસન

ટીસીજીએલ વિશે
1978 માં રચાયેલી, ટૂરિઝમ કોર્પોરેશન ઑફ ગુજરાત લિમિટેડ (ટીસીજીએલ) ગુજરાત આવવા આવતા પ્રવાસીઓને વ્યાપક મુસાફરી સહાય અને સેવાઓ પૂરી પાડે છે. ટીસીજીએલની કેટલીક સેવાઓમાં વિવિધ આવશ્યકતાઓને પહોંચી વળવા પસંદગીની વ્યાપક શ્રેણી સાથે આવાસ, સંચાલિત પ્રવાસો અને જમીન પરિવહનનો સમાવેશ થાય છે. કોર્પોરેશન પાસે ટોરેન નામના બ્રાન્ડ હેઠળ 18 આવાસ એકમો અને 5 કાફેટેરિયા નેટવર્ક છે.